Разследване: Ето как 4 фирми цакат хазната с таратайки за скрап

https://goreshto.net/balgariya/razsledvane-eto-kak-4-firmi-cakat-haznata-s-taratayki-za-skrap-4/121562 Goreshto.net
Разследване: Ето как 4 фирми цакат хазната с таратайки за скрап

Четири фирми реализират по криминален начин милионни печалби с екотакси на гърба на държавния бюджет, за което вече в подаден сигнал до МВР! Както вече неколкократно писахме, търговските дружества са прибрали над 150 млн. лв., а на този фон са внесли като данъци едва… 9000 лева.

Схемата за данъчни, финансови измами и пране на пари е организирана от дружествата за излезли от употреба автомобили, ето имената и спечеленото за сметка на бюджета –

„Автоекопроджект“ АД – над 24,5 милиона лева

„Българска рециклираща компания” АД – 100 млн.

„Ауторек” АД – 25 млн. лв.

„Българска организация за автомобили” АД – 1 млн. лева

Сега ви представяме доказателства как се вършат престъпленията с уж събиране на излезли от употреба автомобили за скрап. Текстът е на база ревизионния акт на дружествата, категоричен е източникът, осветлил мнимо събиране и таратайки за вторични отпадъци.

Установени факти и обстоятелства във връзка с декларирани доставки с предмет услуги по събиране на излязло от употреба МПС (ИУМПС):

Липсата на реално извършена услуга се доказва от факта, че съгласно чл. 1 от сключения между фирмите договор „…ВЪЗЛОЖИТИЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу договореното заплащане да организира, възлага или извършва, многократен превоз – транспортиране на отпадъци от събирани от предаватели (физически лица). до площадки бази на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови клиенти на територията на страната…“

В хода на ревизията както от страна на доставчика, така и от страна на ревизираното лице не са представени никакви документи и информация за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от населението и доказателства за заплащане на окончателен данък по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ във връзка с изкупуването на метални отпадъци.

Не са представени и документи за предаването им (продажбата им), от кой конкретно шофьор са приети от населението, на кого са предадени, както и счетоводни документи и регистри за отчитане на този процес. При извършени проверки в информационния масив на НАП се установи, че няма данни както……така и……да са отразили покупки от населението и да са удържали и внесли данък във връзка с изкупени от населението отпадъци от черни и цветни метали.

В случая недоказването на процеса по събиране на отпадъка от неизбежно води и до извод за липса на отпадък, който да бъде транспортиран до конкретна площадка и съответно до липса на реално извършен транспорт във връзка с него.

Фиктивният характер на доставките по издадените фактури се потвърждават и от липсата на безспорни доказателства за подизпълнители, липсата на доказателства за физическите лица извършили доставките, липсата на доказателства за периода от време през който са извършени, липсата на доказателства за търговска кореспонденция между лицата, липсата на доказателства за отчетени разходи за ел. енергия, ТЕЦ, вода, телефони, СЗМ, интернет, наеми, транспорт, материали или др. консумативи, пряко свързани и доказващи извършване на реална дейност от страна на доставчика, липсата на доказателства за налични активи (обект от който да извършва дейността си и техническо оборудване), необходими за извършване на доставките.

Представените в хода на ревизията документи от….по своя характер са „частни писмени документи“ и именно защото са такива доказването на истинността на отразените в тях факти в случая не може да се презумира и да се признаят за възникнали облигационни отношения между страните.

Макар и един факт да е налице – издадени фактури, този факт по никакъв начин не доказва, че на по-късен етап са възникнали задължения за…..и не се доказва наличието на извършено плащане и реално изпълнение на дейности по събиране на ИУМПС и доставка на услуга по смисъла на чл. 9 от ЗДДС.

В тази връзка достоверността на първичния счетоводен документ следва да се преценява с оглед на всички останали документи, които са представени пред органите по приходите и които касаят предмета на доставката по нея.

Източник: narod.bg

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.